COP28 Zirvesi

EMRE KARTALOĞLU

2023-11-21T08:00:00.0000000Z

2023-11-21T08:00:00.0000000Z

NASIL BIR EKONOMI MEDYA HABER BASIN A.S. (Turkey)

https://nbe.pressreader.com/article/281990382261772

TÜRMOB İLE İŞ YAŞAMI

Günümüzde, iklim değişikliği dünya genelinde pek çok sorunu beraberinde getirerek doğal dengeleri altüst etmekte ve insanlığı yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Artan sıcaklık, aşırı hava olayları, deniz seviyesindeki yükselme gibi etkiler, sadece çevre üzerinde değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık ve güvenlik gibi hayati alanlarda da derin izler bırakmaktadır. Bu sorunlarla başa çıkabilmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek için küresel çapta bir çabanın şart olduğu gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaktadır. Her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı (COP) Zirvesi, küresel iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası iş birliğini artırmayı amaçlayan kritik bir etkinlik. Bu etkinlik, dünya genelindeki ülkelerin küresel iklim değişikliği stratejilerini ve politikalarını tartıştığı, değerlendirdiği ve geliştirdiği çok önemli bir konferans olma özelliğini taşıyor. Bu seneki COP28 Zirvesi, 30 Kasım- 12 Aralık tarihleri arasında Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşecek. Zirvede, iklim değişikliği sorunlarına odaklanarak, fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılması ve yenilenebilir enerjinin kullanımı gündeme alınacak. Bilim insanları ve uzmanlar, iklim krizini bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor ve bu soruna karşı etkili önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliğiyle mücadelede belirlenmiş en büyük hedef, küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlamak. Zirvede bu hedef için yeni küresel stratejiler ve planlar masaya yatırılacak. İklim kriziyle başa çıkmak için tüm insanlığa düşen birçok önemli görev var. Her ülkeye, kurum, kuruluş ve mesleklere ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu noktada muhasebe meslek mensuplarının da önemli rolleri mevcut. Yatırımcılar ve diğer paydaşlar artık iklim değişikliğinin, şirketler için mali sonuçlar doğurabileceğinin farkında. İklim değişikliği ile mücadelede muhasebe meslek mensupları, işletmeleri, hissedarları ve kamu dahil işletmelerin tüm taraflarını bilgilendirmek için raporlama ve güvence hizmetleri sağlanması konusunda kilit bir rol oynuyor. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), muhasebe mesleğinin küresel sesi olarak, COP28 Zirvesi için Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (ISSB) küresel iklim temelini benimseme ve uygulama taahhüdünde bulundu. ISSB’nin küresel iklim çizgisi, muhasebe mesleğinin iklim değişikliği ile mücadelede daha etkin bir şekilde rol almasına olanak tanıyor. Bu çerçevede, muhasebe mesleğinin sunduğu finansal şeffaflık ve öngörü, iklim değişikliği ile mücadeledeki küresel çabaları destekleme konusunda kritik bir unsur. Muhasebe mesleği, şirketlerin ve yatırımcıların iklim değişikliğiyle ilgili mali riskleri anlamalarına yardımcı olarak, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımlarda önemli bir rehber rol üstlenmektedir. Bu nedenle, muhasebe mesleğinin katkıları, iklim değişikliği ile mücadelede küresel çözümlerin oluşturulmasında vazgeçilmez bir unsurdur.

tr-tr