Biliyor muydunuz?

2023-11-21T08:00:00.0000000Z

2023-11-21T08:00:00.0000000Z

NASIL BIR EKONOMI MEDYA HABER BASIN A.S. (Turkey)

https://nbe.pressreader.com/article/282003267163660

TÜRMOB İLE İŞ YAŞAMI

Eşlerden birinin, mahkemece verilmiş ayrılık kararı veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olmadıkça, diğer eşin yazılı rızası olmadıkça kefil olamayacağını, Ancak; ▶Ticari işletme sahibinin veya şirket ortağının yahut yöneticilerinin, işletme veya şirketle ilgili olarak verecekleri kefaletlerde, ▶Mesleki faaliyetle ilgili olarak sicile kayıtlı esnaf ve sanatkârlar tarafından verilecek kefaletlerde, ▶Kamu Sermayeli Bankalarca Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında verilecek krediler için verilecek kefaletlerde, ▶Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak krediler için verilecek kefaletlerde, eşin rızasının aranmayacağını biliyor muydunuz?

tr-tr